Dokumenty ke stažení

Najdete nás

Všeobecné

Prohlášení o zřízení zdravotních ústavů

Statut Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad labem

Jmenování ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad labem

Objednávka služeb – všeobecná

Reklamační řád

Reklamační protokol

Sazebník úhrad za poskytnuté informace (zák. č. 106/1999 Sb.)

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a, odst. 7, zákona č. 106/1999 Sb.

Organizační schéma Zdravotního ústavu

GDPR – Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o povinném subjektu

Nařízení EP a Rady EU 2016_679

Informace o Cookies

Zásady přístupnosti webu

Etický kodex zaměstnance ZÚ

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program_Úkoly vyplývající z IPP

Oznámení o podezření na korupci

Centrum hygienických laboratoří

(Analýzy a měření v oblasti životního, pracovního a mimopracovního prostředí, PBU, potravin a farmacie)

Ceník vybraných služeb CHL (Centra hygienických laboratoří)

Objednávka služeb – všeobecná

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Předávací a odběrový protokol vody – radionuklidy

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání – hromadný

Průvodka ke kontrole sterilizátoru

Nabídka – Akrylamid v potravinách

Nabídka – azbest

Nabídka – Ethylenoxid v potravinách

Nabídka – koncentrace methanolu a ethanolu v lihovině

Nabídka – kontrola úrovně hygieny a čistoty

Nabídka – měření hluku

Nabídka – ověření nezávadnosti keramických výrobků – cenová nabídka

Nabídka – ověření nezávadnosti keramických výrobků

Nabídka – ovoce a zelenina

Nabídka – rozbory odpadní vody

Nabídka – rozbory pitné vody

Nabídka – stanovení plísní

Nabídka – testování dezinfekčních přípravků

Informace – Testování dezinfekčních přípravků ZÚ Ostrava

Informace – Testování dezinfekčních přípravků ZÚ Ústí nad Labem

Informace – kvalita vnitřního prostředí

Informace – Ovoce a zelenina

Informace – Radionuklidy – návod na odběr vody

Informace – Radionuklidy – význam ukazatelů

Informace – stanovení plísní a dalších látek

Informace – teplá voda – Legionella

Informace – Voda – Návod na odběr pitné vody

Informace – voda – Rozbor pitné vody (skládačka)

Informace – voda – studny jako zdroj pitné vody (PV)

Informace – Voda – Význam ukazatelů

Centrum zdravotních služeb

Objednávka služeb – všeobecná

Ceník očkování

Seznam nemocí – podrobné informace

Další služby pro cestovatele

Česko-německý projekt OdCOM

Centrum imunologie a mikrobiologie

Objednávka služeb – všeobecná

Laboratoř imunologie – ústí nad labem

Laboratorní příručka

Žádanka A1 – humorální imunita, autoimunita

Žádanka A2 – antiinfekční imunita

Žádanka B – buněčná imunita

Žádanka C – vyšetření specifického IgE

Žádanka D – vyšetření likvoru

Žádanka M – vyšetření k přípravě AVC

Laboratoř imunologie – praha

Laboratorní příručka

Žádanka

Seznam aktuálních vyšetření

Parazitologie, mykologie a mykobakteriologie – praha

Laboratorní příručka

Žádanka

Lékařská mikrobiologie – ústí nad labem

Laboratorní příručka

Žádanka L – mikrobiologie

Žádanka T – mykobakteriologie

Lékařská mikrobiologie – kladno

Laboratorní příručka

Žádanka

Lékařská mikrobiologie – plzeň

Laboratorní příručka

Žádanka

Odběrová místnost

Nabídka služeb

Nabídka služeb pro gynekology

Oddělení přípravných provozů

Informace poskytované výrobcem – kultivační půdy

Návod k použití – testovací organismy pro kontrolu kvality kultivačních médií

Informace poskytované výrobcem – reagencie/chemikálie pro laboratorní použití a IVD

Návod k použití – reagencie/chemikálie pro laboratorní použití a IVD

COVID-19

Pokyny – pravidla domácí izolace

Seznam virucidních dezinfekčních přípravků

Informace a často kladené dotazy k očkování

Čestné prohlášení před aplikací očkovací látky

Stanovení protilátek COVID-19 – Ústí nad Labem

Stanovení protilátek COVID-19 – Plzeň

Pylové zpravodajství – stanice Pylové informační služby