CENTRUM  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽEB

OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

 • Očkování proti tuzemským infekcím (klíšťové encefalitidě, hepatitidám A a B, meningokokovým infekcím, chřipce a dalším infekčním onemocněním).
 • Očkování proti Covid-19 (provádí se pouze v ordinacích Ústí nad Labem, Praha – Dittrichova, Plzeň, Liberec)
 • Očkování před výjezdem do zahraničí, včetně vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a doporučení antimalarické profylaxe.
 • Očkování před pracovními pobyty v zahraničí.
 • Konzultace a poradenství pro cestovatele.
 • Odběry krve a laboratorní vyšetření protilátek po očkování.

PORADNY HIV/AIDS

 • Poradenství a testování na infekce HIV a sexuálně přenosné infekce.
 • Vystavení certifikátu o HIV statusu.

FYZIOLOGIE A PSYCHOLOGIE PRÁCE

 • Měření a posouzení lokální svalové zátěže.
 • Měření a posouzení celkové fyzické zátěže.

 • Měření a posouzení ergonomie pracovního místa – pracovní polohy.

 • Měření a posouzení tepelné zátěže.

 • Vyšetření a hodnocení psychické zátěže na pracovištích.

  Měření jsou prováděna ke kategorizaci prací, ke kolaudačnímu řízení, při zavádění a změnách technologií ve výrobě nebo posouzení účinnosti provedených opatření.

    Měření a posouzení provádí autorizovaná laboratoř fyziologie a psychologie práce.

PODPORA ZDRAVÍ A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

 • Programy ochrany a podpory zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik.
 • Výchova k podpoře a ochraně veřejného zdraví.
 • Poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví.
 • Autorizované hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí a hluku.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů HP4-11 + HP13.
 • Expertízy a konzultace na úseku ochrany veřejného zdraví v oborech hygieny obecné a komunální, hygieny výživy a hygieny dětí a mládeže, včetně návrhů provozních řádů.

 

centrum hygienických laboratoří

centrum zdravotních služeb

centrum imunologie a mikrobiologie