Systém kvality

Najdete nás

CENTRUM HYGIENICKÝCH LABORATOŘÍ

(Analýzy a měření v oblasti životního, pracovního a mimopracovního prostředí)

CENTRUM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

AUTORIZACE SZÚ PRAHA

Oddělení fyziologie a psychologie práce – pracoviště České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem

CENTRUM IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

AKREDITACE DLE ISO ČSN EN ISO 15189

(Akreditace v odbornostech alergologie a klinická imunologie a Lékařská mikrobiologie)

Oddělení laboratorní imunologie Ústí nad Labem a Laboratorní imunologie Praha

Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň

Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha

CERTIFIKACE DLE ISO ČSN EN ISO 15189 – NASKL ČLA JEP

(Certifikace v odbornosti lékařská mikrobiologie)

Oddělení lékařské mikrobiologie Ústí nad Labem

Oddělení lékařské mikrobiologie Kladno

CERTIFIKACE DLE ISO 9001

Oddělení přípravných provozů Ústí nad Labem a Plzeň