Centrum hygienických laboratoří – CHL

Centrum hygienických laboratoří – CHL

NABÍZÍME VÁM: Rozbory – vod (pitných, odpadních, teplých, minerálních, balených, bazénových a koupalilšť), odpadů (zemin, sedimentů, kalů, odpadů a stavebních odpadů hodnocení nebezpečných odpadů), ovzduší (měření emisí, pylový monitoring, imisní monitoring),...