MATERIÁLY STAVEB

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena majitelům a provozovatelům budov, zájemcům o nákup, prodej a pronájem nemovitostí, projekčním, sanačním, demoličním a stavebním firmám, realitním kancelářím, zpracovatelům odpadů, občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory vzorků materiálů staveb a stavebního odpadu (např. informace, doložení nezávadnosti)
  • Rozbory pro využívání odpadů na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k kegislativě

LEGISLATIVA

Rozbory jsou prováděny dle požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Další informace:

Minimální potřeba 2 – 4 kg materiálu dle rozsahu požadavku. Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality