IMISNÍ MONITORING

Najdete nás

Odpovědná osoba:  Ing. Pavel Knedlík   pavel.knedlik@zuusti.cz   +420 724 034 029
Adresa pracoviště:  Pasteurova 9, 400 01  Ústí nad Labem

Monitoring ovzduší

je prováděn sofistikovanou přístrojovou technikou, obvykle je umístěno několik analyzátorů a vzorkovačů do jedné stanice, tzv. AIM (stanice automatického imisního monitoringu). Součástí stanice je také zařízení pro měření meteo veličin a klimatických podmínek (teplota, tlak, síla a směr větru, intenzita slunečního záření).

  Data ze stanic AIM

  jsou přenášena do Státní sítě imisního monitoringu (SSIM) – Integrovaného systému kontroly ovzduší (ISKO).

  DALŠÍ INFORMACE

  Objednávka služeb – všeobecná

  Systém kvality

  kontaktujte nás na  ofp@zuusti.cz  pro navržení optimáního řešení Vašich požadavků