Základní informace

Najdete nás

   ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

 

je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Statutárním orgánem zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.

Postavení a působnost zdravotního ústavu jsou upraveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Název organizace:  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 • Sídlo:  Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
 • Statutární zástupce:  Ing. Eduard Ježo
 • Telefonní kontakt:  +420 477 751 122   (sekretariát ředitele)
 • Elektronická podatelna:   podatelna@zuusti.cz
 • IČ:  71009361
 • DIČ:  CZ71009361
 • ID datové schránky:  nf5j9jn
 • Bankovní spojení:  10006-41936411/0710
 • Bankovní spojení pro platbu ze zahraničí:  IBAN CZ60 0710 0100 0600 4193 6411
 • E-mail pro zasílání faktur:   faktury@zuusti.cz
 • Infolinka:   +420 245 015 015   info@zuusti.cz