ANALÝZY POTRAVIN, POKRMŮ, NÁPOJŮ A SUROVIN

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena výrobcům a prodejcům potravin a nápojů, provozovatelům restaurací, občerstvení, vývařoven, školních a závodních kuchyní, dovozcům potravin a surovin, občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

 • Akreditované odběry vzorků potravin
 • Stanovení nutriční a energetické hodnoty potravin
 • Chemické a mikrobiologické rozboryrozsah vyšetření podle rizikovosti potravin a pokrmů a příjmových skupin konzumentů např. děti, nemocní
  • Stanovení mykotoxinů: aflatoxinů B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxinu A, patulinu, fumonisinů B1, B2, deoxynivalenolu (DON), zearalenonu, T-2 a HT-2 toxinů (Národní referenční laboratoř)
  • Stanovení kovů, těžkých kovů (As, Pb, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, Cr, Al, Mn, Sn, Fe, Se, Na)
  • Stanovení dusičnanů, dusitanů
  • Stanovení sušiny, popelu, tuků, bílkovin, sacharidů, soli, cukrů, mastných nasycených kyselin
  • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
  • Identifikace syntetických barviv
  • Stanovení akrylamidu
  • Stanovení kofeinu
  • Stanovení vitamínu C
  • Stanovení sladidel (aspartam, sacharin, acesulfam K)
  • Stanovení konzervačních látek (kyselina benzoová, kyselina sorbová, benzoát sodný, sorbát draselný)
  • Stanovení bakteriálních původců onemocnění z potravin
 • Rozbor dle individuálních požadavků zákazníka
 • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.
Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, v platném znění.
Vyhláška č. 274/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a ikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání – hromadný

Nabídka – Ethylenoxid v potravinách

Nabídka – Akrylamid v potravinách

Nabídka – Ovoce a zelenina

Nabídka – Koncentrace metanolu a etanolu v lihovinách

Informace – Ovoce a zelenina

Systém kvality