Měření mikroklimatických podmínek

Najdete nás

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření tepelně-vlhkostního mikroklimatu v pracovním i mimopracovním prostředí:

  • měření ke kategorizaci prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
  • měření ke kolaudacím
  • měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví
  • měření pro zjištění tepelně-vlhkostních podmínek v pobytových místnostech
  • poradenská a konzultační činnost

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Sysrém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.