IMUNOLOGIE

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Oddělení laboratorní imunologie nabízí široké spektrum vyšetření v oboru alergologie a klinická imunologie (buněčná imunita, humorální imunita, autoimunita, alergologie, antiinfekční imunita, infertility). Oddělení má pracoviště v Ústí nad Labem a v Praze.

Oddělení laboratorní imunologie je akreditované dle ČSN EN ISO 15189 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Přehled vyšetření najdete v Laboratorní příručce každého pracoviště a na www.imunol-usti.cz.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

Vyšetření buněčné imunity

 • Imunofenotypizace buněčných populací metodou průtokové cytometrie
 • Funkční testy

Stanovení imunologických parametrů v tělních tekutinách (humorální imunita)

 • Proteiny v séru kvantitativně (imunoglobuliny, proteiny akutní fáze zánětu) i kvalitativně (diagnostika monoklonálních gamapatií)
 • Proteiny v dalších tělních tekutinách (mozkomíšní mok, sliny, moč, výpotek)
 • Specifické protilátky, včetně protilátek proti infekčním agens
 • Autoprotilátky (systémová a orgánově specifická autoimunita)
 • Specifické IgE, ECP, tryptáza, histamin, DAO
 • Postvakcinační hladiny protilátek (hepatitidy A, B a C, klíšťová encefalitida, tetanický toxoid, spalničky a další infekční agens)
 • Stanovení protilátek proti HIV s možností vystavení certifikátu o průkazu nepřítomnosti anti-HIV protilátek za úplatu

Infertility

 • Stavy imunologicky podmíněné neplodnosti

Likvorologie

 • Základní i specializovaná likvorologická vyšetření

Přímá diagnostika infekčních agens metodami molekulární biologie

Příprava bakteriálních autovakcín

Odběry biologického materiálu v odběrové ambulanci

Odběrový materiál

Svoz biologického materiálu a likvidace infekčního odpadu

Zasílání výsledků elektronicky pomocí modulu MISE Stapro

Možnost vzdáleného přístupi do laboratorního informačního systému laboratoře (Web eLIMS)

 

DALŠÍ INFORMACE

Oddělení klinické imunologie a alergologie Ústí nad Labem – Na Kabátě 229

Žádanka A1 – humorální imunita, autoimunita

Žádanka A2 – antiinfekční imunita

Žádanka B – buněčná imunita

Žádanka C – vyšetření specifického IGE

Žádanka D – vyšetření likvoru

Žádanka M – vyšetření k přípravě AVC

Oddělení imunologie Ústí nad Labem a Praha

Laboratorní příručka Imunologie

systém kvality

Oddělení laboratorní imunologie Praha 2 – Dittrichova 17

Žádanka

seznam aktuálních vyšetření