Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zveřejňované ve struktuře podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen ZÚ ÚL) je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená ustanovením § 86 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a prohlášením Ministerstva zdravotnictví České republiky o zřízení Zdravotních ústavů ze dne 11. 11. 2002, čj. 31334/2002. Funkci zřizovatele a nadřízeného orgánu plní Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Bez zákonné povinnosti zápisu do veřejného rejstříku. Postavení a působnost ZÚ ÚL je upravena v ustanovení § 86 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 2. 1. 2003, schváleným Ministerstvem zdravotnictví České republiky, ve znění všech jeho dodatků.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kompletní informace o povinném subjektu: