Stanovení plísní v prostředí budov

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena majitelům a provozovatelům budov, zájemcům o nákup, prodej a pronájem nemovitostí, projekčním a realitním kancelářím.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Monitorování povrchů a ovzduší
  • Odběry vzorků ovzduší pracovišť a pobytových místností
  • Poradenská činnost
  • Vystavení odborného posudku

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Další informace:
Plísně jsou mikroskopické houby, které se vyskytují na vlhkých místech a zejména ve špatně větratelném prostoru. Můžeme je najít na vlhkých zdech, koutech, kolem sprch nebo dokonce pod kobercem.

O to je výskyt plísní v domě zákeřnější. Nemusíme o jejich přítomnosti vědět třeba půl roku a příznaky onemocnění můžeme mylně přisuzovat jinému onemocnění. Mezi nejohroženější věkové skupiny patří děti a senioři, dále jedinci s narušeným imunitním systémem. Nicméně nepodceňujme ani osoby v produktivním věku, protože zejména ony se pak starají o děti a seniory a proto i jejich zdraví nesmí být zanedbáváno.

V současné době, kdy velká část populace řeší zdravotní stav a péči o něj, je již samozřejmostí určité povědomí o většině rizikových faktorů okolo nás. Jsou i rizika, která na první pohled nevidíme a registrujeme je až ve chvíli, kdy nám důsledky jejich přítomnosti znepříjemňují život. Kašel, alergie, bolest hlavy, podráždění sliznic, to vše může být způsobeno přítomností plísní ve vašem domově nebo pracovním prostředí.

PŘÍČINY VLHKOSTI ZDÍ V BYTECH:

  1. Stavební závady: Stavební závadou je nejčastěji zatékání vody do objektu, ať už střechou nebo netěsnostmi kolem oken, vzlínání půdní vlhkosti nebo kondenzovaná vodní pára z ovzduší v místě, kde je tzv. „tepelný most“. K vyřešení je nutno stavební závadu odstranit.
  2. Nevhodné užívání bytu: Patří sem zejména činnosti spojené s vytvářením vodní páry, jako je vaření, praní a sušení v kombinaci s nedostatečným větráním. Pára, která není odvětrána, na zdech kondenzuje a posléze se do zdí vsakuje. Plíseň se vyskytuje i v domácnostech, kde se méně topí a málo větrá. Plísně jsou časté i v bytech s plastovými okny, v bytech s nevhodně provedenými stavebními úpravami nebo v těch domácnostech, kde je příliš mnoho často zalévaných květin.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – kvalita vnitřního prostředí

Informace – stanovení plísní a dalších látek

Nabídka – stanovení plísní

sYSTÉM KVALITY