Očkování a cestovní medicína

Najdete nás

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti očkování a cestovní medicíny v České republice. Naše služby můžete využít celkem v 16 očkovacích centrech v Praze a dalších 8 krajích ČR.

Očkování provádíme pro jednotlivce, organizace a firmy, které zajišťují očkování svým zaměstnancům. Organizace a firmy mohou objednat očkování hromadně a pro úhradu očkování využít např. příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiných fondů.

V OBLASTI OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

  • očkování proti tuzemským infekcím (klíšťové encefalitidě, hepatitidám A a B, meningokokovým infekcím, chřipce) a dalším infekčním onemocněním
  • očkování pracovníků před výjezdem do zahraničí včetně doporučení a předepsání antimalarické profylaxe
  • konzultace a poradenství pro cestovatele, zahrnující i sestavení optimálního očkovacího plánu, doporučení základní cestovní lékárničky, atd.
  • vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
  • odběry krve a laboratorní vyšetření protilátek po očkování nebo prožití infekce
  • testování na infekci HIV/AIDS a vystavení mezinárodně platného certifikátu HIV statusu, který je nutný pro pracovní pobyty v některých zemích

INFORMACE K OČKOVÁNÍ

ÚHRADA ZA OČKOVÁNÍ:
V našich ordinacích provádíme očkování hrazené klientem.
Očkování hrazené z veřejného pojištění plně nebo částečně (tj. úhradu, kterou hradí příslušné zdravotní pojišťovny a nikoliv klient) poskytujeme dle platných smluvních ujednání se zdravotními pojišťovnami pouze v rámci Ústeckého kraje (očkovací centra Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov).
U očkování prováděného jako zvláštní očkování (např. očkování proti hepatitidě B pro zdravotníky) je očkovací látka poskytnuta zdarma, klient hradí pouze poplatek za aplikaci vakcíny.

V účinnost vstupuje od 1. 1. 2022 novela zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nově bude moci pojištěnec nad 50 let věku využít očkování proti klíšťové encefalitidě hrazené ze zdravotního pojištění, tedy pro klienta ZDARMA. Toto by mělo být prováděno u praktických lékařů. Klienti, kteří mají zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě od 1. 1. 2022 a je jim nad 50 let věku, mají následující možnosti:

I nadále u nás mohou všichni klienti využít očkování, které si sami uhradí jako samoplátci. Očkovací látky proti klíšťové encefalitidě máme dostupné ve všech ordinacích Zdravotního ústavu. Cena pro očkování dospělých osob je 1050 Kč.  Upozorňujeme na skutečnost, že v souvislosti se zavedením hrazeného očkování z veřejného zdravotního pojištění nebude možno u osob nad 50 let věku čerpat příspěvek z fondů prevence jednotlivých zdravotních pojišťoven na toto očkování.

Druhá možnost, jak získat očkování proti klíšťové encefalitidě u osob nad 50 let zdarma, je vyčkat na spuštění hrazeného očkování zdravotní pojišťovnou i v našich ordinacích. Intenzivně o tom jednáme od září 2021 s Ministerstvem zdravotnictví. Jakmile bude možné využít očkování hrazené pojišťovnou i v našich ordinacích, budeme Vás informovat. Aktuálně počítáme s horizontem několika měsíců.

Tato informace NEPLATÍ pro ordinace očkování a cestovní medicíny Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Karlovy Vary a Sokolov, kde máme uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami na výkony očkování, které se od 1.1.2022 bude vztahovat i na očkování proti klíšťové encefalitidě.

 

OBJEDNÁNÍ NA OČKOVÁNÍ:                 ONLINE REZERVACE
V našich ordinacích preferujeme objednání klienta předem – prostřednictvím on-line rezervačního systému, event. telefonicky nebo osobně. Klient může přijít na očkování i bez objednání. Objednaní klienti mají přednost. Podrobné informace o možnostech objednání jsou uvedeny u konkrétní ordinace očkování.

SEZNAM NEMOCÍ – podrobné informace:

BŘIŠNÍ TYFUS MENINGOKOKOVÉ INFEKCE TETANUS
ČERNÝ KAŠEL PÁSOVÝ OPAR VZTEKLINA
HEMOFILOVÉ INFEKCE PLANÉ NEŠTOVICE ZARDĚNKY
CHOLERA PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE ZÁŠKRT
CHŘIPKA PŘENOSNÁ DĚTSKÁ OBRNA ŽLOUTENKA TYPU A
JAPONSKÁ ENCEFALITIDA PŘÍUŠNICE ŽLOUTENKA TYPU B
KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU ŽLOUTENKA TYPU A+B
MALÁRIE SPALNIČKY ŽLUTÁ ZIMNICE

 

VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PO OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLÁNÍ INFEKCE

Cena vyšetření protilátek včetně odběru:
Hepatitida A (anti HAV IgG kvantitativně), Hepatitida B (anti HBs kvantitativně)     500,- Kč
Dávivý (černý) kašel, Klíšťová encefalitida, Plané neštovice, Příušnice, Spalničky, Tetanus, Zarděnky, Záškrt     600,- Kč
Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) – marker proběhlé infekce Covid-19     500,- Kč

DALŠÍ INFORMACE

Ceník

Další služby pro cestovatele

EVROPSKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL O OČKOVÁNÍ      https://vaccination-info.eu/cs
V úterý 21. dubna 2020 v souvislosti s aktuálně probíhajícím Evropským týdnem očkování byl spuštěn Evropský informační portál o očkování (EVIP).
Hlavním úkolem těchto stránek je poskytovat přesné, objektivní a aktuální informace o vakcínách a očkování. Poskytují také přehled mechanismů zavedených v Evropské unii (EU), jejichž úkolem je zajistit, aby dostupné vakcíny splňovaly nejpřísnější normy bezpečnosti a účinnosti.
Jakožto iniciativa Evropské unie byly vytvořeny v návaznosti na doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, které bylo přijato v prosinci roku 2018. Stránky mají 24 jazykových mutací a jsou dostupné i v českém jazyce.