Měření vibrací

Najdete nás

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření vibrací v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí.

Měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí

 • měření vibrací přenášených na ruce, celkových vibrací přenášených na člověka a vibrací v budovách
 • měření vibrací z ručního nářadí, strojů, zařízení apod.
 • hodnocení expozice vibracím dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • měření ke kategorizaci prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • měření pro účely posouzení nemocí z povolání
 • pravidelná periodická měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví
 • poradenská a konzultační činnost

Měření a hodnocení vibrací v mimopracovním (komunálním) prostředí

 • měření vibrací v budovách
 • měření a hodnocení vibrací ze stacionárních zdrojů a vibrací z dopravy
  (silniční, železniční, tramvajová, metro)
 • měření k objektivizaci stavu, k zajištění podkladů pro řešení stížností
 • měření ke kolaudacím
 • poradenská a konzultační činnost

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.