Projekty, kurzy, semináře a vzdělávání

Najdete nás

  ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Projekty

Krok za krokem

Česko-německý projekt OdCom

Podpora aktivit na zlepšení zdrav. stavu obyvatel Ústeckého kraje – archiv

Semináře a Vzdělávání – archiv

 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zajišťuje školení jak pro lékaře, tak i pro širokou veřejnost.

Seminář – Pro pracovníky provádějící testování a poradenství na HIV/AIDS – 20.6.2019 v Praze

Seminář – Základy poradenství a testování na HIV – 20.3.2020 v Plzni