ZDRAVOTNÍ  ÚSTAV  se sídlem v Ústí nad Labem

Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01  Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR:

  • provádíme rozbory a měření, testujeme, kontrolujeme

  • podílíme se na ochraně veřejného zdraví

  • poskytujeme zdravotní služby

Provádíme rozbory vod, odpadů a dalších vzorků

  • Zkontrolujeme vaši odpadní vodu ze septiku nebo čističky
  • Bližší informace na telefonním čísle: +420 245 015 015