Měření elektromagnetického pole a neionizujícího záření

Najdete nás

Odpovědná osoba: Ing. Pavel Stupka   pavel.stupka@zuusti.cz   +420 724 038 099
Adresa pracoviště: 17. listopadu 1, 301 00  Plzeň

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření elektromagnetického pole a neionizujícího záření v pracovním i mimopracovním prostředí:

  • měření a hodnocení elektromagnetického pole průmyslových zdrojů
    (indukční ohřevy, vysokofrekvenční svařování apod.)
  • měření a hodnocení vysílačů, bezdrátové telekomunikace, základnových stanic mobilních telefonů
  • měření a hodnocení u rozvoden, transformátorů a vedení velmi vysokého napětí
  • posouzení elektromagnetického pole

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.