Podpora zdraví

Najdete nás

Odpovědná osoba:   Mgr. Anna Milerová   anna.milerova@zuusti.cz   +420 734 448 939
Adresa pracoviště:   Moskevská 15, 400 01  Ústí nad Labem

Zákon 258/2000 ukládá zdravotním ústavům povinnost podílet se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, jakož i na výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví, na poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví.

NABÍDKA SLUŽEB

 • poskytování specializovaných poradenských, výchovných, konzultačních služeb v oblasti podpory zdraví
 • tvorba a řešení programů MZ ČR v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • naplňování intervenčních strategií v oblasti podpory zdraví
 • organizace cílené zdravotní výchovy zaměřené na rizikové faktory životního stylu
 • příprava a organizace informačních a popularizačních kampaní v oblasti podpory zdraví s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva

NABÍDKA PRO ŠKOLY

HRAVĚ O PREVENCI www.hraveoprevenci.cz  – dlouhodobý program všeobecné primární prevence. Programy primární prevence pro základní a střední školy, zdravotní výchova, projektové dny, kampaně, přednášky, workshopy – dle zadání škol.

NABÍDKA PRO PODNIKY

1/ DNY ZDRAVÍ – Soubor preventivních vyšetření se zaměřením na prevenci rizikových faktorů životního stylu:

  • měření tlaku, antropometrická měření (WHR, BMI, % tuku)
  • hodnocení stravovacích a pohybových zvyklostí
  • vyšetření celkového cholesterolu
  • vyšetření náhodné glykemie
  • závěrečná zpráva (analýza, doporučení)

2/ ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA A ODBORNÉ INTERVENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A PODPORY ZDRAVÍ

NABÍDKA PRO VEŘEJNOST

1/ PORADNA PODPORY ZDRAVÍ

Adresa pracoviště:  Moskevská 15, 400 01  Ústí nad Labem
Provozní doba:  Úterý  7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:30
NUTNÉ objednání:    poradna@zuusti.cz   +420 721 949 260

Poradna je určena dospělým osobám s rizikovými faktory životního stylu:

  • nesprávná výživa a pohybová aktivita
  • stres
  • alkohol
  • kouření

Spolupracujeme s lékaři na celkovém zlepšení životního stylu a zdravotní gramotnosti obyvatel Ústí nad Labem. Dbáme na zdravou a vyváženou úpravu jídelníčku, nedoporučujeme módní vlny nejrůznějších diet. Pracovníci poradny jsou odborní pracovníci v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Zdarma nabízíme výživové poradenství, které zahrnuje:

  • měření BMI
  • krevního tlaku
  • % tuku přístrojem OMRON
  • podrobné vyhodnocení stravovacích zvyklostí
  • vypracování individuálního zdravého jídelníčku
  • zhodnocení rizikových faktorů životního stylu

Činnost poradny podpory zdraví je podpořena MZČR – Dotační program Národní program zdraví-projekty podpory zdraví, projekt „Poradna podpory zdraví v Ústí nad Labem”.

2/ DNY ZDRAVÍ – Soubor preventivních vyšetření se zaměřením na prevenci rizikových faktorů životního stylu:

  • měření tlaku, antropometrická měření (WHR, BMI, % tuku)
  • hodnocení stravovacích a pohybových zvyklostí
  • vyšetření celkového cholesterolu
  • vyšetření náhodné glykemie
  • analýza, doporučení

3/ ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA – přednášky, workshopy

4/ ODBORNÉ INTERVENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A PODPORY ZDRAVÍ

další informace

Podpora aktivit na zlepšení zdrav. stavu obyvatel Ústeckého kraje – archiv