Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz

Najdete nás

Odpovědná osoba:  RNDr. Zuzana Hůzová   zuzana.huzova@zuusti.cz   +420 724 352 864
Adresa pracoviště: Sokolovská 60/155, 186 00 Praha 8

 

Národní referenční laboratoř plní tyto úkoly:

  • Konzultační a expertizní činnost při diagnostice střevních parazitóz, ověřování suspektních nálezů
  • Uchovávání sbírek referenčního, kontrolního a studijního materiálu a jejich využívání pro výukové, příp. výzkumné účely
  • Shromažďování nových poznatků o střevních parazitózách a možnostech jejich využití v diagnostické praxi. Ověřování nových diagnostických metod, včetně detekce vývojových stádií střevních parazitů v zevním prostředí
  • Příprava a vyhodnocování mezilaboratorních okružních vzorků celostátního systému kontroly práce diagnostických laboratoří, které organizuje ESPT2 SZÚ
  • Shromažďování a analýza informací o výskytu střevních parazitóz na území ČR s využitím epidemiologických údajů i na základě podkladů získaných od jednotlivých diagnostických laboratoří. Účast na řešení epidemiologicky závažných situací
  • Spolupráce s mezinárodními centry a zahraničními pracovišti a dalšími organizacemi (MZČR, SZÚ, IPVZ, NCONZO)
  • Předávání informací o výsledcích své činnosti odborné veřejnosti

DOKUMENTACE A DALŠÍ INFORMACE

EHK – Externí hodnocení kvality – archiv

statistika parazitů v ČR – archiv

Systém kvality

Enterobius vermicularis (stolice člověka)

Enterobius vermicularis (stolice člověka)

 

Fasciola hepatica (játra býka)