Fyziologie a psychologie práce

Najdete nás

Odpovědná osoba:  Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D.   karolina.mrazova@zuusti.cz   +420 296 394 117
Adresa pracoviště: Jasmínová 2905/37, 106 00  Praha 10

 

 

Autorizovaná laboratoř fyziologie práce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro autorizační sety  I 7, I 8, I 9, I 10 (včetně H5) provádí:

 • autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže stanovením srdeční frekvence, popř. energetického výdeje tabulkovou metodou dle platné technické normy, posouzení a hodnocení manipulace s břemeny
 • autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu metodou integrované elektromyografie
 • autorizované posouzení a hodnocení pracovní polohy a ergonomie pracoviště
 • autorizované měření a posouzení tepelné zátěže (měření a posouzení celkové fyzické zátěže stanovením srdeční frekvence, energetický výdej tabulkovou metodou k určení třídy práce, měření a hodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí a stanovení potřeby ochranných nápojů)
 • vyšetření a hodnocení psychické zátěže (intenzita práce a časový tlak, monotonie, vnucené pracovní tempo)
 • poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě (laboratoř fyziologie práce provádí komplexní konzultační činnost k hodnocení celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, ergonomie a pracovní polohy, tepelné zátěže a psychické zátěže)

 

LEGISLATIVA

Uvedená měření jsou prováděna v rámci:

 • kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění pro faktory celková fyzická zátěž a ruční manipulace s břemeny, lokální svalová zátěž, pracovní poloha a ergonomie pracovního místa, tepelná zátěž, psychická zátěž
 • ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání
 • kolaudačních řízení, uvedení do provozu, změny technologie ve výrobě
 • vytipování potenciálních rizik pracovních činností z hlediska fyziologie práce, jejich objektivizace, zhodnocení a zpracování návrhů na opatření dle platné legislativy nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění)
 • stanovení pitného režimu a zhodnocení potřeby ochranných nápojů v horkých provozech
 • posouzení ergonomie pracovního místa, pracovní polohy, zhodnocení a zpracování návrhů na opatření dle platné legislativy

  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem poskytuje tuto službu na území 9 krajů České republiky. Kontaktovat nás můžete celkem na 4 pracovištích, kde si můžete objednat některou ze služeb, které nabízíme převážně firemní klientele.

  HRADEC KRÁLOVÉ PLZEŇ
  Adresa: Habrmanova 154, 500 02 Hradec Králové 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
  Kontakt: Eva Bádrová MUDr. Alice Langhammerová
  E-mail: eva.badrova@zuusti.cz alice.langhammerova@zuusti.cz
  Telefon: 495 075 180, 728 109 870 371 408 505, 602 376 157
  Autorizovaná laboratoř Autorizovaná laboratoř
  PRAHA a STŘEDNÍ ČECHY ÚSTÍ NAD LABEM
  Adresa: Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha 10 Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
  Kontakt: MUDr. Alena Zemanová Mgr. Pavla Stronová, DiS.
  E-mail: al.zemanova@zuusti.cz pavla.stronova@zuusti.cz
  Telefon: 296 394 117, 724 312 830 477 751 721, 724 034 015
  Autorizovaná laboratoř Autorizovaná laboratoř
  ČESKÉ BUDĚJOVICE
  Adresa: L.B. Schneidera 32, 370 21 České Budějovice
  Kontakt: Mgr. Jan Turek
  E-mail: jan.turek@zuusti.cz
  Telefon: 387 712 371, 601 066 540
  Autorizovaná laboratoř

   

  Další informace

   

  Objednávka služeb – všeobecná

  Systém kvality