Pylové zpravodajství

Najdete nás

Pylová informační služba v současné době funguje ve většině evropských zemí (cca 400 stanic) s centrálou ve Vídni. V České republice je aktuálně v provozu 11 stanic. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zajišťuje provoz pěti z nich (Ústí nad Labem, Plzeň, Ústí nad Orlicí, Karlovy Vary a České Budějovice). Tyto stanice jsou rovnocennou součástí Evropské pylové informační služby.

Pylová informační služba (dále PIS) sleduje aktuální výskyt pylových zrn a spór plísní v ovzduší. Sběr dat probíhá v posledních letech od poloviny ledna, začátku února do přibližně poloviny října, vše v závislosti na aktuálním stavu počasí. Data jsou jednou týdně zasílána do centrální pylové databanky ČR v Brně a do centrální Evropské databanky ve Vídni.

K záchytu pylových zrn v ovzduší využívají všechny stanice pylový lapač Burkard, odečet se provádí standardními metodami pro činnost PIS. Množství pylových zrn ovlivňuje celá řada faktorů, hlavní význam mají aktuální meteorologické podmínky. Z tohoto důvodu začala stanice v Ústí nad Labem spolupracovat s ČHMÚ Kočkov a sleduje závislost počtu pylových zrn na charakteru počasí a doplňuje získané informace o fenologická pozorování.

PIS poskytuje cenné informace jak pacientům, tak lékařům. Lékaři tak mohou včas nasadit adekvátní léčbu a případně upravit jejich režim tak, aby byl kontakt s alergeny co nejmenší. V současné době roste význam PIS i z hlediska sledování změn klimatu. Z dat pylového monitoringu vyplývá, že pylová sezóna se prodlužuje, dochází k prolínání doby kvetení jednotlivých alergenních druhů rostlin a tím i roste riziko pro pacienty.

Aktuální pylové zpravodajství stanic Pylové

informační služby (PIS)

U jednotlivých stanic naleznete týdenní přehled pylových alergenů, vzdušných plísní a vývoj pylové situace na následující dny.

Ústí nad Labem

Plzeň

Karlovy Vary

Ústí nad Orlicí

České Budějovice

Liberec  (stanice ČIPA – Česká asociace pro astma)

Jihlava

Ostrava

Atlas alergenních rostlin (rozpracováno)

archiv stanic pylového zpravodajství – 2021

Letní pylová sezóna – režimová opatření

DALŠÍ INFORMACE

Pylová služba pro ČR:   www.pylovasluzba.cz

Pylová služba pro okolní evropské státy:   www.polleninfo.org

Pylový lapač Burkard – střecha MN Ústí nad Labem

Pylový lapač Burkard (MN Ústí nad Labem)
Pylová zrna - ukázka
Mapa stanic pylového zpravodajství