Měření hluku a ultrazvuku, zpracování hlukových studií

Najdete nás

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme měření hluku v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí.

 

Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí

 • měření hluku na pracovištích plynoucí z požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, atd.
 • měření a hodnocení hlukové zátěže pracovníků
 • měření ultrazvuku na pracovištích v jednotřetinooktávových pásmech 20 kHz, 25 kHz, 31,5 kHz a 40 kHz, limit pro pracovní prostředí je Lteq, 8 h = 105 dB, zdrojem může být např. ultrazvukové svařování, zahřívání, čistící lázně
 • měření hluku pro účely kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení ve vztahu k legislativě
 • poradenská a konzultační činnost, další druhy měření hluku a ultrazvuku na pracovištích (pro projektové práce, vyhodnocení nápravných a technických opatření apod.)

Měření a hodnocení hluku v mimopracovním (komunálním) prostředí

Provádíme měření hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech, ve venkovním i vnitřním prostředí. Vše v denní i noční době. Výsledky měření mohou být použity např. k posouzení hlukové situace, ke kolaudacím, stavebním povolením, jako podklady k hlukovým studiím, řešení stížností apod.

 • měření a hodnocení hluku z dopravy (silniční, železniční, letecké)
 • měření a hodnocení stacionárních zdrojů hluku (např. hluk z tepelných čerpadel, z hudební produkce, vzduchotechnických zařízení, výtahů, výměníkových stanic, provozoven a dílen, průmyslových provozů apod.)
 • měření a hodnocení impulsního hluku (střelnice, lomy, průmyslové zdroje apod.)
 • zpracování hlukových studií
 • měření a hodnocení akustického výkonu zdrojů hluku
 • poradenská a konzultační činnost, návrhy dalšího postupu nebo nabídka dalších druhů měření

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Nabídka – měření hluku

Systém kvality

Kontaktujte nás na ofp@zuusti.cz pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.