REKREAČNí a bazénové vody

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy bazénových vod jsou určeny provozovatelům bazénů, wellnessů, koupališť a biotopů a občanům.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

 • Akreditované vzorkování
 • Rozbor všech typů bazénových vod
 • Rozbor vody v přírodních koupalištích
 • Rozbor zdrojové vody pro koupaliště (studna, povrchová voda, vodovod)
 • Rozbor upravené vody před vstupem do koupaliště
 • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
 • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

Dále nabízíme měření faktorů prostředí

 • mikroklima v prostorách bazénu
 • osvětlení
 • hluk
 • druhotné projevy desinfekce

LEGISLATIVA

Analýzy vod jsou prováděny dle požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, podle které se hodnotí výsledná kvalita vody.

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – Voda – Význam ukazatelů

Systém kvality