Stanovení prašnosti a chemických látek v ovzduší

Najdete nás

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 provádíme akreditované vzorkování a stanovení prašnosti a chemických škodlivin v pracovním a mimopracovním prostředí:

Pracovní prostředí

 • akreditované vzorkování
 • stanovení celkové a respirabilní složky prašnosti
 • stanovení koncentrace vláknitého prachu a azbestu
 • stanovení koncentrace kovů (např. při sváření)
 • stanovení koncentrace chemických škodlivin (např. formaldehyd, těkavé organické látky apod.)
 • měření pro účely kategorizace, kolaudace a objektivizace stavu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • poradenská a konzultační činnost

Vnitřní prostředí

 • akreditované vzorkování
 • stanovení koncentrace prachu, vláknitého prachu a azbestu
 • stanovení koncentrace chemických škodlivin (např. formaldehyd z nábytku apod.)
 • měření pro účely kolaudace a objektivizace stavu dle vyhlášky č. 6/2003 Sb.
 • poradenská a konzultační činnost

Venkovní prostředí

 • akreditované vzorkování
 • využití mobilního měřícího vozu
 • rutinní i vysoce specializované analýzy
 • krátkodobá měření i dlouhodobý monitoring
  • pro účely identifikace zdroje, havárie, stížnosti
  • pro monitoring průmyslových zón a měření vlivu dopravy
 • poradenská a konzultační činnost

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Informace – kvalita vnitřního prostředí

Systém kvality

Kontaktujte nás na  ofp@zuusti.cz  pro navržení optimálních řešení vašich požadavků.