Centrum zdravotních služeb – CZS

Centrum zdravotních služeb – CZS

Centrum zdravotních služeb – CZS očkování a cestovní medicína poradny HIV/AIDS podpora zdraví hodnocení zdravotních rizik vysoce nebezpečné nákazy fyziologie práce deratizace, dezinsekce a dezinfekce Centrum zdravotních služeb - CZS Centrum zdravotnických služeb – CZS...
Centrum hygienických laboratoří – CHL

Centrum hygienických laboratoří – CHL

NABÍZÍME VÁM: Rozbory – vod (pitných, odpadních, teplých, minerálních, balených, bazénových a koupalilšť), odpadů (zemin, sedimentů, kalů, odpadů a stavebních odpadů hodnocení nebezpečných odpadů), ovzduší (měření emisí, pylový monitoring, imisní monitoring),...