NABÍZÍME VÁM:

  • průzkum staveb na přítomnost materiálů s obsahem azbestu, včetně akreditovaného odběru, analýzu a vypracování zprávy z průzkumu
  • prokázání přítomnosti a určení druhu azbestu
  • analýzu vzorků materiálů staveb a stavebního odpadu na obsah azbestu
  • odběry vzorků ovzduší pracovišť, pobytových místností a venkovního prostředí a jejich následnou analýzu na výskyt vláknitého prachu, včetně azbestových vláken.
Stavíte, bouráte, rekonstruujete, provádíte drobné stavební úpravy? Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nebo jenom chcete vědět v čem žijete?