NABÍZÍME VÁM:

 • V pracovním prostředí:
  měření hluku na pracovištích plynoucí z požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví, měření
  a hodnocení hlukové zátěže pracovníků, měření ultrazvuku na pracovištích, měření hluku pro účely kategorizace prací, další druhy měření hluku na pracovištích
 • V mimopracovním (komunálním) prostředí:
  měření a hodnocení hluku z dopravy, měření a hodnocení stacionárních zdrojů hluku (technologie, vzduchotechnika, tepelná čerpadla apod.), měření a hodnocení impulsního hluku, měření
  a hodnocení akustického výkonu zdrojů hluku, návrhy dalšího postupu nebo nabídka dalších druhů měření
 • Stavební akustika:
  měření  vzduchové neprůzvučnosti, měření kročejové neprůzvučnosti, měření doby dozvuku
Měření hluku provádíme v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí. Dále nabízíme zpracování hlukových studií a další.