Logo ZÚ

Dotazník spokojenosti zákazníka

Vážení zákazníci,

naší snahou je neustálé zlepšování kvality služeb a tím i Vaší spokojenosti. Proto si dovolujeme požádat prostřednictvím tohoto dotazníku o sdělení Vašich připomínek a podnětů.
Celkový stupeň hodnocení1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
Jste spokojeni s úrovní poskytovaných služeb? (zaškrtněte odpověď)
rozsah1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
kvalita1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
termíny1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
cena1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
Jste spokojeni s úrovní komunikace našich pracovníků při řešení svých požadavků? (zaškrtněte odpověď)
ochota1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
profesionalita1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
Jste spokojeni s úrovní služeb spojených s prováděnými zkouškami (tj. protokoly o zkouškách, odborná sdělení)? (zaškrtněte odpověď)
úplnost a srozumitelnost informací1 - velmi spokojen 2 - spokojen 3 - spokojen s výhradami 4 - nespokojen 5 - velmi nespokojen
Uveďte, prosím, vaše připomínky popř. návrhy na zlepšení:
Jak jste se o naší laboratoři dověděli?od pracovníků Zdravotního ústavu
od pracovníků Krajské hygienické stanice
z internetu
jinak (upřesněte):
Jak často využíváte našich služeb za rok?1x 2x 3x 4x více než 4x
Využitá služba:služby analýza (vody, potraviny, zeminy, odpady, bioindikátory a další...)
služby měření (hluk, vibrace, osvětlení, mikroklima, radon, azbest a další...)
očkování
poradny HIV
lékařská mikrobiologie,alergologie, imunologie, parazitologie,...
fyziologie práce
nevím (prosím stručně uveďte):
Ve kterém kraji jste službu využili:
Pokud chcete, vyplňte i následující údaje (není povinné):
Jméno:   Kontakt:   Firma:

Pracovní pozice: vedoucí pracovník technický pracovník ostatní
Děkujeme Vám za čas, který jste nám věnoval/a a těšíme se na další spolupráci.
Veškeré Vámi uvedené údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí n/L.